Popravka kvarova auto klime

8.07.2012.

Neke od kvarova komponenata auto klime vozači mogu i sami otkriti. Sledeća tabela će Vam pomoći u detekciji kvarova auto klime.

Kvarovi prestavljeni u tabeli se odnose na kvarove koji dovode do nedovoljno efikasnog rada klime u automobilu.

Mogući uzrok Proveriti Rešenje
Proklizavanje kaiša (PK) Proveriti zategnutost kaiša Zategnuti kaiš
Kompresor klime ne radi
 1. Proveriti količinu gasa
 2. Proveriti napajanje kompresora strujom
 3. Proveriti presostat
 1. dopuniti gas do potrebnog nivoa
 2. popraviti kvar u napajanju strujom
 3. zameniti presostat
Ekspanzioni ventil Proveriti temperaturnu razliku na ulazu i izlazu Zameniti ekspanzioni ventil ako nema razlike
Podešeno otvaranje (calibrated opening) ekspanzionog ventila Proveriti temperaturnu razliku na ulazu i izlazu Zameniti podešeno otvaranje ako nema razlike
Hladnjak klime Proveriti zaprljanost hladnjaka klime spolja Očistiti hladnjak klime
Isparivač
 1. Proveriti zaprljanost isparivača
 2. Proverite da se isparivač nije zamrzao
 1. Očistiti isparivač spolja
 2. Proverite senzor na isparivaču
Previsok pritisak na strani visokog pritiska
 1. Proveriti zaprljanost hladnjaka klime spolja
 2. Previše gasa u sistemu
 3. Nedovoljno hlađenje motora
 1. Očistiti hladnjak klime
 2. Podesiti napunjenost gasom
 3. Proverite da li ventilator radi dobro
Previsok pritisak na strani niskog pritiska
 1. Previše gasa u sistemu
 2. Proveriti ekspanzioni ventil
 1. Podesiti napunjenost gasom
 2. Zameniti ekspanzioni ventil

Sledeća tabela pomaže u otkrivanju curenja gasa iz sistema auto klime.

Deo klime koji se proverava Regija koja se proverava Nakon preve provere zameniti Nakon dopune gasa i druge provere zameniti
Hladnjak klime Ulaz ili izlaz Cevi Hladnjak
Isparivač Priključak Cevi Priključak i/ili isparivač
Kompresor Ulaz ili izlaz Cevi Kompresor
Isušivač vlage Ulaz ili izlaz Cevi Isušivač vlage

Curenja gasa se detektuju tako što se sistem napuni gasom, uljem i bojom za detekciju curenja do propisanog nivoa. Nakon nekoliko dana se proveri da li je bilo nekih curenja. Za proveru se mogu koristiti elektronski aparati, ili detektori tragova. Elektronskim uređajima se detektuje da li ima tragova gasa u vazduhu. Ako se pokaže da ima, koriste se detektori tragova curenja gasa. Kao detektor tragova curenja se najčešće koristi UV lampa, kojom se u mraku osvetljavaju delovi sistema, pa se može videti ako ima nekih tragova curenja.

Za neke od popravki delova auto klime najblje je obratiti se nekom od servisa auto klima. Za njih radi stručno osoblje, a poseduju i odgovarajuću opremu. Sve što radite, radite na svoju odgovornost. Sajt Auto delovi ne može biti odgovoran za eventualnu nastalu štetu ili povrede nastale praćenjem ovog uputstva.

Pročitajte i:


blog comments powered by Disqus
Share
ShareBar