Paljenje na kablove

7.02.2012.
Zavejani automobil

Kada automobil očistite od snega, sledeći korak je njegovo startovanje. Tu se često javljaju problemi. Najčešće, problem stvara loš akumulator. Startovanje u zimskim uslovima je otežano, pa je neophodno da akumulator bude u dobrom stanju. Ako to nije slučaj, možete doći u neprijatnu situaciju da ne možete upaliti motor.

U tom slučaju automobil možete upaliti tako što ćete pozajmiti struju sa drugog, ispravnog akumulatora. Za to su Vam potrebni kablovi za pozajmljivanje struje i dobar akumulator, odnosno automobil sa dobrim akumulatorom. Najbolje je koristiti kablove sa što većim poprečnim presekom.

Ovaj postupak teba izvoditi veoma pažljivo. Pre njegovog sprovođenja, pročitajte uputstva i upozorenja!

Upozorenja:

 • Ne treba ostavljati metalne predmete na akumulatoru (ključ, šrafciger…), pošto mogu izazvati kratak spoj između elektroda na akumulatoru!
 • Treba paziti na polaritet, jer u sličaju pogrešnog spajanja, može doći do oštećenja akumulatora, alternatora i drugih električnih uređaja na vozilu!
 • Oba akumulatora moraju imati isti napon – 12V!
 • Akumulator davalac mora imati bar isti, ili veći, kapacitet (Ah) kao akumulator primalac!
 • Treba paziti da se kablovi (+) i (-) ne spoje!
 • Treba proveriti da li su kablovi u dobrom stanju, da negde nije oštećena izolacija!
 • Treba paziti da vozila ne dođu u kontakt dok su kablovi (+) povezani!

Postupak paljena auta na kablove

Polovi na akumulatoru nisu označeni bojom
Polovi na akumulatoru označeni bojom

Pre početka, na oba automobila pronađite koji je izvod na akumulatoru pozitivan (+), a koji negativan (-). Obično su označeni bojama, i to crvenom pozitivni (+), a crnom negativni (-) (kao na levoj slici), ali to ne mora biti slučaj (kao na desnoj slici). Najčešće su polovi na samom akumulatoru označeni “+” i “-”, ali ako su oznake izbrisane, u najvećem broju slučajeva možete i sami odrediti koji je koji pol. Negativni pol (-) je skoro uvek povezan kablom za šasiju automobila, kao što se može videti na levoj slici.

1. Na automobilu koji ima ispražnjen akumulator, ugasite sve potrošače električne energije (svetla, grejanje...).

2. Na automobilu koji daje struju, dodajte gas i držite motor na negde oko 2000 obrtaja u minutu.

3. Zakačite jednu crvenu štipaljku za pozitivni (+) pol ispražnjenog akumulatora. Korak 1
4. Zakačite drugi kraj tog kabla za pozitivni (+) pol akumulatora davaoca struje. (slika) Korak 2
5. Zakačite jednu crnu štipaljku za negativni (-) pol akumulatora davaoca struje. (slika) Korak 3
6. Zakačite drugi kraj tog kabla za negativni (-) pol ispražnjenog akumulatora. (slika) Korak 4

7. Kada automobil upali, treba skinuti kablove, obrnutim redosledom od montiranja (koraci 6, 5, 4, pa 3).

Šema paljenja na akumulator

Saveti:

 • Vodite računa da uvek imate dovoljno elektrolita u akumulatoru.
 • Prazan akumulator ne ostavljate na temperaturama ispod 0°C, jer može doći do fizičkog oštećenja akumulatora, pa će biti neophodna njegova zamena.
 • Kada se pokrene automobil (ne samo u zimskim uslovima), potrebno je voziti ga bar 10-15 minuta, da bi se akumulator napunio na prvobitni nivo! Iz toga proizilazi:
  1. Da je za akumulator štetna gradska vožnja – kratke relacije, učestala startovanja motora.
  2. Da nije dovoljno da ostavite automobil koji ste tek startovali da u praznom hodu (leru) radi par minuta da bi napunio akumulator.

Kada uspešno startujete automobil, ako je potrebno, montirajte lance i vozite oprezno.

Sajt auto-delovi.org ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu na vozilu, ili povrede nastale praćenjem ovog uputstva.

Pročitajte i:


blog comments powered by Disqus
Share
ShareBar