Oštećenje šoferšajbne: popravka sada ili zamena kasnije

30.04.2013.

Staklo na kolima se često može lako i jeftino popraviti, ako oštećenje nije veliko. U velikom broju slučajeva, zamena stakla nije neophodna, što vam može uštedeti dosta novca.

Oštećenje šoferšajbne

Popravka ili zamena

Od stepena oštećenja zavisi da li je neophodna zamena stakla, ili je dovoljna popravka. Na najvećem broju automobila, šofer-šajbna se sastoji od dva sloja stakla, a između njih je sloj plastike. Zamena šoferšajbne je neophodna u slučajevima kada su oba sloja stakla oštećena, ili kada je jedan sloj značajno oštećen, ili ima duboku pukotinu.

U praksi, oštećenja nastala udarom kamenčića u vožnji, obično nisu takve prirode. Najčešće se ošteti spoljni sloj stakla i ta oštećenja uglavnom nisu previše duboka.

Popravka manjih oštećenja šoferšajbne

Kompanije koje se bave auto staklima mogu uspešno sanirati manja oštećenja na staklima. Takve popravke obično ne traju ni pola sata. Proces podrazumeva da se oštećenje popuni nekom vrstom smole i da se ta smesa učvrsti. Ako se popravka uspešno uradi, staklo verovatno neće ponovo pući na istom mestu i biće mnogo bezbednije. Osim toga, izbeći ćete visoke troškove zamene stakla.

Popravka se ne preporučuje u slučajevima kada je oštećenje direktno ispred vozača, čak i kada oštećenje nije veliko.

Popravka samo ako se ne čeka

Vozači često pogreše, pa ne odu odmah na reparaciju stakla. Pošto staklo u vožnji "radi", oštećenje se širi i tada se staklo mora zameniti.

Šofer-šajbna je jedan od delova automobila koji se lako mogu popraviti, bez potrebe za zamenom. Ovo važi samo u slučajevima kada se na vreme reaguje. Procenu oštečenja ipak mora obaviti stručnjak. Oni će vam i preporučiti da li da popravljate ili zamenite staklo.

Pročitajte i:


blog comments powered by Disqus
Share
ShareBar