Koji DOT Vi koristite?

18.01.2013.

Posmatrano sa stanovišta sigurnosti, pored upravljackih, kočioni sistemi su najbitniji sistemi motornih vozila. Za pravilno fukcionisanje kočionog sistema od izuzetne važnosti je tečnost za kočnice, čija je osnovna uloga da vrši prenos pritiska sa pedale kočnice na kočione cilindre.

Razlika između DOT kočionih tečnosti

DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 su kočioni fluidi na bazi glikola, dok je DOT 5 silikonsko ulje. Tečnosti na bazi glikola se NE SMEJU mešati sa silikonskom kočionom tečnošću.

Kočnice na autu

Da bi mogla da obavlja svoju ulogu u kočionom sistemu, tečnost za kočnice mora da ispuni neke osnovne zahteve. Mora imati visoku tačku ključanja, biti kompatibilna sa elastomernim i metalnim delovima sistema za kočenje, otporna na starenje u prisustvu vazduha i vlage, imati odgovarajuću vrednost viskoznosti na niskim temperaturama. Pored toga kočione tečnosti moraju imati dobra svojstva podmazivanja i zaštite, čime se produžava sam vek kočionog sistema.

S obzirom na to da u toku rada dolazi do porasta temperature, najvažnija osobina ovih fluida je tačka ključanja. Naime, ulje za kočnice je veoma higroskopno, odnosno apsorbuje vlagu iz okoline. Jedna od najznačajnijih promena koje nastaju usled apsorpcije vlage je sniženje tačke ključanja fluida, čime kočiono ulje postaje manje otporno na visoke temperature. U uslovima oštrog i čestog kočenja dolazi do prelaska tečnosti u gasovito stanje i slabljenja kočione sile, te eventualnog propadanja pedale kočnice, što može imati fatalne posledice. Osim sniženja tačke ključanja, apsorbovana vlaga uzrokuje i pojavu korozije u kočionom sistemu. Apsorpcija vlage nije jedini razlog zbog kojeg je potrebno izvršiti zamenu kočione tečnosti. Naime, usled visokih radnih temperatura, vremenom dolazi do degradacije fluida i na taj način se pogoršava kvalitet, što opet doprinosi smanjenju tačke ključanja. Ova pojava je najočitija u promeni boje fluida.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva poznato je da temperatura ključanja kočione tečnosti ne bi trebalo da bude niža od 160°C, kako se ne bi narušila funkcionalnost tečnosti.

Količina vode u kočionoj tečnosti

Tečnost za kočnice ne sme imati više od 3,5% vode. Svi fluidi sa više od 4 % vode predstavljaju opasnost za sigurnost i potrebno ih je odmah ispustiti iz sistema.

Rafinerija ulja Modriča je izvršila testiranje kvaliteta upotrebljenih ulja za hidraulične kočnice. Testiranje je obavljeno na 40 uzoraka koji su uzimani u servisu iz različitih tipova automobila. Vozači su morali dati nekoliko bitnih podataka.

Interesantno je da vozači automobila nisu znali kada su menjali ulje, a takođe ni koji tip ulja se nalazi u njuihovom kočionom sistemu, što je svakako poražavajuće.

Rezultati provedenih analiza su pokazali da je kod 40% ispitanih ulja sadržaj vode bio iznad 3,5%, što pokazuje da su ulja u sistemu bila daleko iznad predviđenog roka za zamenu (2god).

Tačka ključanja kočione tečnosti

Rezultat ispitivanja mokre tačke ključanja pokazuje da 55% ispitanih ulja ima nižu tačku ključanja od iskustveno preporučene i dozvoljene.

I ova činjenica govori da su naši vozači na neki način neodgovorni kako prema sebi, isto tako i prema drugim učesnicima u saobraćaju.

Osim toga, ovde se mora naglasiti da većina naših vozača koristi najniži kvalitetni nivo ulja za kočnice (DOT 3). Naša preporuka svim vozačima je da kupuju kvalitetni nivo DOT-4 koji danas preporučuje najveći broj proizvođača automobila.

UHK-4 kočiona tečnost UHK-Racing kočiona tečnost

Rafinerija ulja Modriča u svom proizvodnom programu ima izuzetno kvalitetne tečnosti za kočnice koje ispunjavaju najviše standarde DOT 4 i DOT 5.1, a koje se mogu nabaviti pod komercijalnim nazivom UHK-4 i UHK-Racing.

Tekst pripremili:

  • Mr Omer Kovač, dipl.ing.tehn., Direktor za istraživanje, razvoj, primjenu i kvalitet
  • Danka Šikuljak, dipl.ing.tehn., Inženjer u sektoru istraživanje-razvoj

Pročitajte i:


blog comments powered by Disqus
Share
ShareBar