Svojstva motornog ulja

2.02.2012.

Jedno od najvažnijih svojstava motornog ulja je viskoznost. Viskoznost tečnosti se može smatrati njenom "tečljivošću", odnosno unutrašnjim otporom kretanju slojeva tečnosti. Viskoznost se menja sa temperaturom i pritiskom. Što je temperatura viša, viskoznost je manja, odnosno tečnost je ređa.

Indeks viskoznosti (Viscosity Index - VI) pokazuje koliko se viskoznost tečnosti (ulja) menja sa promenom temperature. Veći indeks viskoznosti ukazuje na to da se viskoznost menja manje sa promenom temperature, nego kod ulja sa nižim indeksom viskoznosti. Ulje mora biti dovoljno retko da može da teče neometano pri najnižim očekivanim temperaturama kojima će motor biti izložen, da bi smanjilo trenje metalnih delova pri startovanju motora.

Važno svojstvo motornih ulja je tačka paljenja (plamište), tj. temperatura pri kojoj ulje počinje da odaje isparenja koja su zapaljva. Poželjno je da ova temperatura bude što viša, s obzirom na uslove kojima je ulje u motoru izloženo (kod benzinskih motora do 160°C, kod dizel motora preko 315°C).

Osim toga, važna je i tačka stinjanja. Ona pokazuje do koje je najniže temperature ulje funkcionalno, t.j. do koje najniže temperature ulje teče. Ovo je naročito bitno zimi, kada su česti “hladni startovi” motora.

Bitno svojstvo motorrnih ulja je i totalni bazni broj (TBN), ili alkalnost. On pokazuje svojstvo ulja da neutrališe jake kiseline i ostale produkte sagorevanja. Izražava se u mg KOH / gram motornog ulja. Slično tome, imamo totalni kiselinski broj (TAN).

Pročitajte i:


blog comments powered by Disqus
Share
ShareBar