Kako radi kvačilo sa manuelnim menjačem

11.10.2012.

Kvačilo je jedan od delova automobila koji nam omogućavaju lagodnu vožnju. Glavno kvačilo u kolima se nalazi između motora i menjača. Osim njega, u auto je obično ugrađeno i nekoliko drugih kvačila.

Uređaji kao što je kompresor klime imaju svoja kvačila. Princip rada i funkcija su slični kao kod glavnog kvačila koje ćemo objasniti na primeru sistema sa manuelnim menjačem. I automatski menjači imaju kvačila, ali su njihove konstrukcije i principi funkcionisanja drugačiji.

Napomena: preporučujemo da pre čitanja ovog teksta pročitate tekst o tome kako radi manuelni menjač u automobilu.

Funkcija kvačila

Kvačila se koriste u uređajima koji imaju 2 rotirajuća vratila. Osnovna funkcija kvačila (kuplunga) je da postepeno uspostavi, ili prekine vezu, odnosno prenos snage između 2 vratila. Snaga se prenosi sa motora na menjač, pa dalje na točkove. Problem je u tome što se motor okreće sve vreme, a točkovi ne. Da bismo mogli da promenimo brzinu, ili da zaustavimo auto, moramo biti u mogućnosti da prekinemo prenos snage sa motora na menjač.

Veoma bitna uloga kvačila je i sinhronizacija različitih brzina okretanja vratila. Takav primer imamo između motora i menjača u automobilu. Tu se kvačilo koristi za sinhronizaciju brzina obrtanja zamajca i ulaznog vratila menjača.

Veoma bitna uloga kvačila je i sinhronizacija različitih brzina okretanja vratila. Takav primer imamo između motora i menjača u automobilu. Tu se kvačilo koristi za sinhronizaciju brzina obrtanja zamajca i ulaznog vratila menjača.

Motor, radilica, zamajac, kvačilo, menjač

Osim toga, funkcija kvačila je i da zaštiti motor od preopterećenja.

Princip rada kvačila

Kvačilo radi ostvarujući trenje između zamajca i lamele (frikcionog diska). Zamajac je preko radilice (kolenastog vratila) vezan za motor i okreće se sve vreme. Lamela je preko ulaznog vrratila menjača vezana za menjač. Ulazno vratilo se okreće samo dok se auto kreće. Poenta je izvršiti na lamelu dovoljan pritisak da se ona "zalepi" za zamajac, da bi se okretali istom brzinom.

Kvačilo

Delovi kvačila

Glavni delovi kvačila su: potisni ležaj (druk lager), korpa kvačila i lamela. Ovi delovi čine set kvačila. Kada se javi problem u nekom od ovih delova, preporučuje se zamena kompletnog seta kvačila, jer je vrlo verovatno da ni ostali delovi nisu u sjajnom stanju, pa će uskoro biti "zreli" za zamenu. Tako se izbegavaju višestruki izdaci za rad majstora, što je kod ovakvih zamena, uglavnom, skuplje od cene samih delova. Korpu kvačila čini sklop delova koji su na slici označeni kao korpa, lepeza, nitne i potisna ploča.

Ukljičivanje i isključivanje kvačila

Kada sklonite nogu sa pedale kvačila, potisni ležaj preko lepezaste opruge pritiska potisnu ploču. Ona, dalje, gura lamelu na zamajac. Tako se ostvaruje veza između motora (zamajca) i ulaznog vratila menjača. Na taj način, radilica i ulazno vratilo se okreću istim brzinama, pa je omogućen potpuni prenos snage sa motora na menjač.

Količina sile koju može da prenese kvačilo zavisi od trenja između lamele i zamajca i sile koja deluje na potisnu ploču. Lamela je obložena frikcionim materijalom, sličnim onom kod kočionih pločica i paknova.

Kada pritisnemo pedalu kvačila, sajla i sistem poluga, ili hidraulični cilindar pritiskaju viljušku. Ona pritiska potisni ležaj, koji deluje na centralni deo lepezaste opruge. Vršenjem pritiska na centralni deo, smanjuje se pritisak na obodu lepezaste korpe. Ovo omogućuje da potisna ploča oslobodi lamelu. Time se kvačilo odvaja od motora, pa se prekida veza između motora i menjača.

Lamela

Opruge na lameli služe da bi ublažile udar pri uključivanju kvačila.

Kvačilo kao zaštita od preopterećenja motora

Već smo pomenuli da kvačilo, između ostalog, služi i kao zaštita od preopterećenja motora. U slučajevima kada je trenje između lamele i zamajca preveliko, doći će do proklizavanja lamele. Kod ispravnog kvačila, tačno je proračunata sila preko koje će kvačilo proklizati. To se događa, na primer, kada se auto kreće velikom brzinom u 5. stepenu prenosa i vozač prebaci ručicu menjača u 2. brzinu. Sila koja deluje sa točkova preko menjača na motor je u tim trenucima prevelika. Zbog toga, motor će dostići maksimalni broj obrtaja, a pošto se vratilo koje iz motora ulazi u menjač okreće brže od radilice, lamela će proklizati.

Drugi slučaj u kom se javlja moguće proklizavanje je kod preopterećenih kamiona, ili vozila koja vuku veliki teret (ili drugo vozilo). Tada je veoma teško pokrenuti vratilo koje ide prema menjaču, pa može doći do proklizavanja lamele.

U sledećem tekstu pročitajte koji su mogući kvarovi kvačila i o tome kako da vam kvačilo traje što duže.

Pročitajte i:


blog comments powered by Disqus
Share
ShareBar