Hladni start

5.01.2013.

Pod pojmom hladnog starta podrazumeva se pokretanje i rad motora u uslovima kada delovi i radni fluidi nisu na projektovanoj radnoj temperaturi, nego na temperaturi okoline. Hladni start je sličan razrađivanju motora, samo što se potreban period meri minutama, a ne stotinama pređenih kilometara.

Najvažniji faktori koji utiču na ovaj proces su kvalitet goriva, napon i kapacitet akumulatora, te ulje koje se koristi.

U prvih nekoliko sekundi pokretanja, motor pretrpi najveći stepen habanja, s obzirom da je tokom pokretanja i zagrevanja motora podmazivanje ležajeva i gornjih delova motora ograničeno. Korišćenje ulja visoke viskoznosti može dovesti do neadekvatnog podmazivanja tokom startovanja motora na niskim temperaturama. Zbog toga je važno koristiti multigradna motorna ulja, jer bolje podmazuju motor na niskim tremepraturama i omogućuju brže postizanje radne temperature.

Samo jedan hladni start troši motor kao 10 do 15 sati normalnog rada.

Sva motorna ulja su klasifikovana prema viskoznosti u tzv. SAE viskozitetne gradacije koje je uvelo Društvo američkih automobilskih inženjera (Society of Automotive Engineers).

Prema ovom standardu motorna ulja su podeljena na šest „zimskih“ klasa viskoznosti ( SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W). Ova motorna ulja moraju ispuniti zahteve viskoznosti na niskim temperaturama. Letnje viskozitetne gradacije su podeljene u grupe SAE 20, 30, 40, 50 i 60, koje su definisane samo na osnovu vrednosti viskoznosti na visokim temperaturama.

Multigradna motorna ulja moraju ispuniti zahteve vrednosti viskoznosti na niskim i visokim temepraturama. Ispunjenjem ovih zahteva omogućava se primena u svim vremenskim uslovima. Uobičajne viskozitetne klase koje se danas koriste su  SAE 0W-40, SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40 i SAE 5W-30.

Optima Modriča Golf

Rafinerija ulja Modriča u svom proizvodnom programu ima proizvode koji ispunjavaju sve navedene gradacije.

U januaru 2011 godine, ekipa Rafinerije ulja Modriča sa vođom tima Šoljić Mladenom, višestrukim šampionom BiH, je vršila testiranja ulja na Jahorini, u zimskim uslovima. Testiranje je obavljeno sa vozilom Golf V 1.9 TDI pri temperaturi vazduha od -14°C i potpuno hladnom motoru vozila.

 

Sipanje motornog ulja Optima Modriča

Rezultati su prikazani na dijagramu 1. Na osnovu ovih rezultata jasno se vidi da postoje značajne razlike i da motorna ulja nižih ˶zimskih̋ viskozitetnih klasa (0W i 5W) pokazuju najbolje rezultate. Ti rezultati bi bili još realniji da su bile niže temperature okoline.

Dijagram 1: Vreme gašenja lampica kod upotrebe ulja razčličitih viskozitetnih gradacija

Paralelno su sa istim uljima obavljena i laboratorijska ispitivanja na CCS uređaju koji simulira uslove rada na sniženim temepraturama. Merenja su vršena na sledećim temperaturama: -20°C, -25°C, -30°C i -35°C. Rezultati laboratorijskih ispitivanja su u korelaciji sa ispitivanjima na vozilima, samo su razlike još izraženije, s obzirom da je testiranje moglo biti provedeno do temperature od -35°C.

Dijagram 2. Vrednosti dinamičke viskoznosti  na različitim termperatirama

Motorna ulja Optima Magnum Plus SAE 0W-40, Optima Eco SAE 5W-30 i Optima Magnum SAE 5W-40 pokazuju izuzetne niskotemperaturne osobine, čime osiguravaju lakši hladni start i trenutno podmazivanje motora i samim tim produžuju vek motora. Zahvaljujući tome značajno utiču i na smanjenje potrošnje goriva.

Tekst pripremili:

  • Mr Omer Kovač, dipl.ing.tehn., Direktor za istraživanje, razvoj, primjenu i kvalitet
  • Danka Šikuljak, dipl.ing.tehn., Inženjer u sektoru istraživanje-razvoj

Pročitajte i:


blog comments powered by Disqus
Share
ShareBar